Direktor - direktor@metalotehna.ba +38735300401 Fax: 397-400 | 397-498

Sekretar društva - dd@metalotehna.ba +38735300401

Izvrsni direktor za komercijalne poslove - kom.direktor@metalotehna.ba +38735300403

Finansijski sektor - hanumica@metalotehna.ba +38735300414

Poslovnica crne i obojene metalurgije -  +38735300404

Poslovnica enterijera u domacinstvu, poslovnom prostoru, vodoinstalacije i kanalizacioni materjal - enterijeri@metalotehna.ba +38735300405

Poslovnica gradjevinskom materijala i opreme -  +38735300408

Poslovnica alata i opreme za industriju, gradjevinarstvo i poljoprivredu - alati@metalotehna.ba +38735300406

Poslovnica elektro-tehnickih roba - elektro@metalotehna.ba +38735300409

Poslovnica vijcane robe, okova, elektrode, zice i zicanih prizvoda - elektroda@metalotehna.ba +38735300407

Maloprodaja (prodavnica META) 

Lokacija: Husinskih rudara 138, Tuzla 75000

0 0